Projekty

Pozrite si zoznam projektov, na ktorých sa podieľa Terchová pre všetkých, n.o.. Okrem už rozbehnutých projektov tu nájdete aj také, ktoré ešte len chystáme.

Terchovský polmaratón

polmaraton2

Spolu s Obcou Terchová, Reštauráciou Kultúrny dom a Horskou záchranná službou Terchová – Malá Fatra organizujeme prvý ročník pretekov v behu Terchovský polmaratón. Prvý ročník sa koná 10.10.2015. Stali sme sa spoluorganizátorom všetkých doterajších ročníkov tohto podujatia, ktoré boli veľmi úspešné. V roku 2019 sa konal jubilejný, piaty ročník.

Terchovský bazár

Terchovský bazár

Terchovský bazár sme spustili v roku 2013. Cieľom webu je umožniť ľuďom v Terchovej jednoducho predávať, vymieňať, darovať rôzne veci.

Počítač do každej rodiny

Počítač do každej rodiny

Dlhodobý projekt s názvom PC do každej rodiny sme začali realizovať na konci roka 2012. Projekt pozostáva zo získavania (použitých) počítačov a rozdeľovania ľuďom najmä v obci Terchová za účelom zvyšovania počítačovej a internetovej gramotnosti občanov Terchovej. Pozrite si bližšie informácie o projekte.

Terchová kedysi

Webová stránka Terchová kedysi vznikla v roku 2011. Terchová kedysi je internetovou galériou starých terchovských fotografií a videí. V súčasnosti je v nej okolo 570 médií. V rámci projektu sme pripravili aj výstavu. Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka grantovému programu Šanca pre váš región Nadácie Orange.

Terchovská muzika

Webová stránka Terchovská muzika – piesne a interpreti z kraja Jánošíka vznikla v roku 2010. Autorom tohto projektu je občianske združenie Nebeská muzika. Táto stránka je online zbierkou textov piesní, nahrávok, interpretov a kolektívov z Terchovej. Je najväčšou zbierkou piesní z jednej obce na Slovensku, možno aj na svete. Naša organizácia sa podieľala na technickej realizácii projektu.

Terchová na dlani

Webová stránka Terchová na dlani vznikla v roku 2010. Terchová na dlani je unikátnou zbierkou panorám z Terchovej a Malej Fatry. Zachytáva všetky podstatné a atraktívne miesta v Terchovej a okolí, ktoré atraktívnym spôsobom prezentuje návštevníkom.

Terchovské noviny

Webová stránka Terchovské noviny vznikla v roku 2010. Je to vlastne internetový archív Obecných novín Terchová. Na tejto stránke nájdete postupne všetky noviny, ktoré v Terchovej vychádzajú od roku 1990. Noviny si môžete prečítať priamo na stránke, prípadne stiahnuť vo formáte PDF alebo vytlačiť.

Jánošík vo filme

Webová stránka Jánošík vo filme vznikla v roku 2009 a prináša informácie o všetkých filmoch o Jánošíkovi, o ich histórii, hercoch, natáčaní a o všetkom, čo s tým súvisí. Na stránke Jánošík vo filme nájdete okrem základných informácií o filmoch aj detailný popis vybraných diel s rôznymi zaujímavosťami, fotografiami, videami, súvisiacimi článkami a podobne. Súčasťou stránky Jánošík vo filme sú aj aktuálne novinky o filmoch o Jánošíkovi či upozornenia na podujatia súvisiace s filmami. V júli 2009 sme zorganizovali v Terchovej filmový festival Jánošík vo filme.

Terchovská sieň slávy

Terchovská sieň slávy (vznikla v roku 2008) je stránka, na ktorej nájdete informácie o ľuďoch, udalostiach, pamiatkach, ktoré preslávili Terchovú. Terchovská sieň slávy je hlavným zdrojom informácií o terchovských osobnostiach, histórii Terchovej a terchovských reáliách. Nájdete tu informácie nielen o najslávnejšom rodákovi z Terchovej – Jurajovi Jánošíkovi, ale aj o A. F. Kollárovi, Kolomanovi Kolomi Geraldinim, Františkovi Muchovi, Rudolfovi Patrnčiakovi atď. Zverejňujeme takisto zaujímavé informácie o terchovských receptoch, terchovskom nárečí a podobne.

Terchova-info.sk

Portál Terchova-info.sk vznikol v roku 2006. Tento portál poskytuje informácie o dianí v obci Terchová nielen občanom Terchovej, ale aj návštevníkom. Okrem noviniek prináša informácie o podujatiach či fotografie a videá z rôznych akcií a podujatí v Terchovej, o možnostiach ubytovania a stravovania v obci Terchová. Portál Terchova-info.sk prispieva k informovanosti a k internetovej gramotnosti obyvateľov Terchovej. Postupne sa stal najnavštevovanejšou informačnou webovou stránkou celej Terchovskej doliny. Tento portál neustále rozširujeme, aby sme uspojili stále väčšie množstvo návštevníkov.

Virtuálne múzeum drotárov

Projekt Virtuálne múzeum drotárov vznikol v roku 2007 a je internetovým múzeom vybraných drotárskych diel Považského múzea. Počas rekonštrukcie drotárskej expozície dokonca jediným miestom, kde je možné drotárske exponáty vidieť. Okrem bežnej obrazovej prezentácie exponátov má návštevník múzea možnosť prechádzať sa prostredníctvom spriahnutých panorám po dnes už neexistujúcej expozícii, ktorá bola nainštalovaná v Budatínskom zámku. Takisto má návštevník možnosť prezerať si exponáty pomocou inverzných panorám doslova z každej strany. Tento projekt je súčasťou veľkého projektu Považského múzea a FMFI UK v Bratislave s názvom Považské múzeum 3D online.

Budúce projekty

Ľudia z Terchová pre všetkých, n.o. ani v súčasnosti nezaháľajú. Chystáme niekoľko ďalších projektov, o spustení ktorých vás budeme včas informovať.