2 percentá

Naša nezisková organizácia bola zaregistrovaná ako prijímateľ 2 percent z daní za rok 2019. Budete tak môcť (či už fyzické alebo právnické osoby) adresne podporiť tvorbu a prevádzku projektov, ktoré sa bytostne týkajú Terchovej. Nasleduje postup poukázania 2 %. V prípade problémov alebo otázok nás kontaktujte.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivá:

Za podporu prostredníctvom 2 percent z Vašich daní vopred ďakujeme! Pozrite si aj ďalšie spôsoby, ako nás podporiť. Môžete si byť istí, že získané prostriedky použijeme na naše projekty.

Ďalšie informácie o poukazovaní 2 % z dane nájdete na stránkach: