O nás

Nezisková organizácia Terchová pre všetkých, n.o. bola založená dňa 4.12.2009 a zapísaná v registri Obvodného úradu v Žiline dňa 9.12.2009 pod číslom OVVS/NO – 16/09.

Organizácia Terchová pre všetkých, n.o. sa podieľa na tvorbe viacerých zaujímavých projektov, ktoré majú veľký prínos pri ochrane a prezentácii kultúrnych hodnôt, digitalizácii kultúrneho a historického dedičstva, pri poskytovaní informácií a zvyšovaní informovanosti najmä na internete, nielen v regióne obce Terchová ale s dopadom na celý Žilinský kraj a na celé Slovensko. Po lopate povedané, sústredíme sa najmä na kultúru, históriu Terchovej, ktorú v rámci našich projektov propagujeme na internete.

Od vzniku podujatia Terchovský polmaratón sme boli jeho spoluorganizátormi a súčasný riaditeľ našej organizácie prevzal nad každým ročníkom záštitu.

Terchová pre všetkých, n.o. poskytuje v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov všeobecne prospešné služby na podporu:

 1. tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
 2. vzdelávania a výchovy
 3. regionálneho rozvoja

V rámci svojej činnosti najmä tieto všeobecne prospešné služby:

 1. poskytovanie informácií o obci Terchová na internete
 2. digitalizácia kultúrneho a historického dedičstva obce Terchová a jeho sprístupnenie všetkým na internete
 3. poradenstvo pri rozširovaní penetrácie internetu v obci Terchová a v okolí
 4. školenia za účelom zvyšovania počítačovej a internetovej gramotnosti v obci Terchová
 5. organizovanie kultúrnych a športových podujatí najmä pre deti a mládež, ako aj ostatných obyvateľov a návštevníkov obce Terchová

Orgány organizácie

Zakladateľka:

 • Mgr. Katarína Laurenčíková

Riaditeľ:

 • Ing. Milan Laurenčík

Správna rada:

 • Mgr. Ján Laurenčík
 • Ing. Michal Laurenčík
 • Milan Laurenčík

Revízor:

 • Mgr. Katarína Laurenčíková

Zakladajúce dokumenty

Výročné správy