Počítač do každej rodiny

Počítač do každej rodinyProjekt Počítač do každej rodiny realizujeme dlhodobo od konca roka 2012. Tento projekt je v súlade s bodmi 3. a 4. z všeobecne prospešných služieb, ktoré poskytuje naša nezisková organizácia Terchová pre všetkých. Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie počítačovej a internetovej gramotnosti všetkých vrstiev obyvateľov obce Terchová.

Nemáte počítač a potrebujete?

Kontaktujte nás, ak spĺňate aspoň dve z nasledovných kritérií:

  • nemôžete si dovoliť kúpiť nový počítač pre seba, svoju rodinu, deti
  • nemáte doma žiadny počítač
  • nechcete si kupovať nový počítač, stačí vám starší, použitý
  • chcete chrániť prírodu, preto uprednostníte starší použitý počítač pred novým

Napíšte nám dôvody, prečo by sme počítač mali venovať práve vám. Vašu žiadosť posúdime.

Aktuálny stav počítačov

November 2012: Získali sme 10 desktop počítačov od Tatra banky. Sú to typy HP dc7100 a dc5100. Sú k nim aj 15-palcové monitory HP, káble a klávesnice.

Myšlienka

Budovať internetovú a počítačovú gramotnosť je podľa nášho názoru veľmi dôležité. Obe tieto gramotnosti uľahčia štúdium, zvýšia šancu na získanie zamestnania, otvoria bránu k neuveriteľnému množstvu informácií, poskytnú vzdelanie a zábavu či umožnia komunikovať so svetom. Rozhodli sme sa pomôcť ľuďom v Terchovej získať počítačovú a internetovú gramotnosť.

Budeme oslovovať firmy, veľké inštitúcie, dobrodincov za účelom získania starších použitých počítačov. Tieto budeme distribuovať občanom Terchovej.

Prečo staršie a použité?

Sú to počítače určené najmä na základnú prácu, teda písanie textov, vytváranie tabuliek, prezentácií, používanie internetu, e-mailu, komunikácia cez Skype, chat a podobne. Majú to byť prvé počítače cieľových používateľov. Ich ďalším používaním šetríme prírodu, pretože inak by zrejme skončili niekde v šrote. Po skončení ich životnosti budú umiestnené do elektroodpadu za účelom recyklácie.

Prečo s voľne šíriteľných operačným systémom?

Na všetky zariadenia inštalujeme voľne šíriteľný open-source operačný systém Xubuntu. Podporujeme myšlienku, že operačný systém by mal byť (aj) voľne dostupný.

Aktivity v projekte

  • získavanie (použitých) počítačov, notebookov od firiem, veľkých organizácií, bánk, dobrodincov
  • servis získaných zariadení, inštalácia open-source operačného systému
  • vyhľadávanie jednotlivcov a rodín (najmä) z obce Terchová, ktorí nemajú k dispozícii počítač a darovanie počítača
  • (v prípade potreby) zaškolenie k používaniu počítača, odporúčanie v oblasti internetového pripojenia
  • (v prípade potreby) zaškolenie k používaniu softvéru, internetu, komunikačných nástrojov a podobne

Ukončenie projektu

Projekt Počítač do každej rodiny je dlhodobý a bude sa realizovať do odvolania.