Výročná správa za rok 2016

Výročnú správu neziskovej organizácie Terchová pre všetkých n.o. nájdete v tomto súbore PDF aj s účtovnou závierkou. Výročná správa sumarizuje aktivity, ktorým sa naša nezisková organizácia v roku 2016 venovala a takisto informácie o hospodárení.

V prípade otázok alebo pripomienok sme vám k dispozícii.

Komentáre k článku “Výročná správa za rok 2016”


  • Žiadne komentáre

Napíš komentár